Stavební zákon

Stavební zákon řeší řadu podstatných vyhlášek a nařízení. Jsou zde vyjmenované konkrétní stavby, které nevyžadují žádné povolení či ohlášení. Objevuje se zde také podrobný seznam staveb, které musí být ohlášeny na patřičném stavebním úřadě. Dále se tento zákon zaměřuje na způsob ohlášení, rozsah a obsah projektové dokumentace, stavební řízení, námitky účastníku řízení, stavební povolení, zkrácené stavební řízení či změnu stavby před její dokončení. V zákoně najdete také, koho se to týká, stavební řád, užívání či odstranění staveb, společná, přechodná a závěrečná ustanovení a mnoho dalších věcí.

Stavební zákon je tedy důležité znát pokud se chystáte stavět tzv. svépomocí. To samozřejmě odpadá pokud Vám dům bude  stavět na klíč. Zde už stačí jen stavební dozor.

Sdílet na: FacebookTwitterGoogle+

Přidat vlastní názor